ÜRÜN TASARIM SÜRECİ

1a.png
brainstorm.png
3a.png
4a.png
5a.png

ARAŞTIRMA VE FİKİR
 

Proje kapsamının müşteri ile karşılıklı belirlenmesi problemlerin tanımlanması.
Hedef Pazar ile ilgili araştırmaların yürütülmesi.
Teknik ve bilimsel verilerin değerlendirilmesi.
Tasarımda kullanılacak fonksiyonların belirlenmesi.
Biçim arama sürecinin arşivlenmesi ve görselleştirilmesi.

KONSEPT GELİŞTİRME

Görsel, ergonomik ve fonksiyonel ihtiyaçların netleştirilmesi.
Hedeflenen ürün kimliğinin netleştirilmesi.
Ana fikrin ve hedef konseptin sentezlenmesi.
Form, konsept, üretim kıstasları, malzeme seçeneklerinin gözden geçirilmesi.
Konsept ve form çalışmalarının eskizler üzerinden sunulması.

TASARIM


Tüm işlevsel, ergonomik ve form detaylarının belirlenmesi. 
Tasarıma ait tüm görsel, işlevsel ve ergonomik özelliklerin bilgisayar destekli görüntüler üzerinden sunulması.  
Üretim süreci için gerekli olacak olası çözümlerin gözden geçirilmesi. 

MODEL


Tüm boyutsal detayların sonuçlandırılması. 
Gerekli 2D/3D CAD verilerinin oluşturulması. 
Bütün görsel, işlevsel ve ergonomik ayrıntıların sergilendiği ölçekli modellerin üretilmesi. 
Modeller üzerinden tasarımın form ve ergonomik ayrıntılarının iyileştirilmesi. 
Gerekli görüldüğü takdirde çalışan prototipin imal edilmesi.

ÜRETİM
 

Ürün için belirlenen malzemeler ve üretim yöntemleri göz önüne alınarak tüm fonksiyonel ve montaj detaylarının oluşturulması. 
Ürünün bileşenlerine ait üretim verilerin üretici(ler) ile karşılıklı sonuçlandırılması. 
Tasarımın finansal kıstaslara uyumluluğunun sağlanması. 
Üretim öncesi son revizyonların yürütülmesi.